Temp in Luleå 1.0.8 - Android-utveckling

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

Igår släppte jag en ny version (1.0.8) av min Android-applikation, Temp in Luleå och nytt är att den går att får som 'widget'. Applikationen visar bara temperaturen i Luleå och läsare där ute kan kanske tycker det är meningslöst att utveckla en applikation som bara visar temperatur i för ett enda ställe men jag gör det för att stilla mitt intresse i Android-programmering.


TempInLulea108_1.png TempInLulea108_2.png  

Första bilden är av själva applikationen och den andra visar den som en widget.

Arkitektur: Applikationen är uppdelad i fyra bitar:

  1. Widget: som visar widget-gränssnittet på "hem-skärmen".
  2. Application: som visar en fullskärm med mer info om applikationen och där man kan kontrollera den lite.
  3. Service: en process som kör i bakgrunden och hämtar temperaturen från källan (Marge) och sedan anropar applikationen och widgeten med ett event att det finns nytt temperatur data. Notifieringarna sker via ett callback-interface där varje modul som vill känna till ändringarna registrerar sig för att bli uppdaterad med ett event.
  4. Notification: Från applikationen kan man välja att även visa nuvarande temperatur som en notifiering. Detta är ett arv från Android innan version 1.5 då det inte fanns widgets.

Det är en enkel applikation men jag har försökt programmera den som om den vore ett mycket större system. Här kommer lite blandade tips och tricks på hur man löser mer eller mindre förekommande problem.

Hur hantera ändring av skärm orientering? När man ändrar orientering på sin Android, dvs vrider på den så man ändrar mellan 'Landscape' och 'Portrait' så uppkommer problemet att ens applikation och widget har olika mycket utrymme att rita sitt gränssnitt på. Här kan man lyssna på events för att bli notifierad om ändringarna men Android har gjort det enklare än så. Man skapar helt enkelt ett bibliotek som heter 'layout-land' parallellt med med 'layout' och där lägger man en xml-fil med UI-layout som heter likadant som den för portrait-layouten. Har man denna fil där så kommer android-system att automatiskt välja rätt layout för de olika tillstånden. Applikationen och widgeten anropas inte ens med en notifiering att en ändring har skett. Dock måste man vara noga med att kalla elementen likadant i de båda layouterna. Tips: om du vill ändra layout i emulatorn så tryck Ctrl-F12 för att växla till nästa layout. Mer info om kontroll av emulatorn.

Hur hantera automatisk start av service/applikation vid boot? Det finns inget automatiskt sätt (liknande andra UNIX-baserade system) att registrera sitt program att det ska anropas automatiskt då systemet bootat upp. Här måste man registrera sig som lyssnare på android.intent.action.BOOT_COMPLETED i AndroidManifest.xml och då anropas den klass man angett och man kan göra det man vill vid start, t.ex. starta en service. Så här ser det i manifest-filen:

<receiver android:name="BootReceiver">

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED">

</action>

</intent-filter>

</receiver>

Hur får man en ram på sin widget utan att leka med Photoshop? Ladda ner en standard widget-ram från widget UI design sidan (bild-filen, inte Photoshop-filen) och lägg den som bakgrund i ditt UI via att sätta android:background="@drawable/frame" i layout-filen. Om du sedan har en LinearLayout som layout så måste du sätta ett offset i y-led överst för att komma inom ramen. Det gör du så här: android:layout_marginTop="5sp"

Finns massor mer att blogga här om gällande denna lilla applikation men det sparar vi till en annan dag!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Temp in Luleå 1.0.8 - Android-utveckling.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/977

1 Comments

Utan att ha testat din applikation eller ens läst en rad om Android-programmering undrar jag om applikationen regelbundet kopplar upp sig och hämtar ny temperaturinfo, eller om den bara gör det på användarens begäran? Att göra så drar ström (kanske inte så mycket), men det tar även datatrafik, som kanske kostar pengar. Ett alternativ är att göra denna uppdatering när skärmen tänds/låses upp. Finns det eventhantering för sånt?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 13, 2009 12:01 EM.

En dag i höstväder was the previous entry in this blog.

Stort steg bakåt för IPRED-förespråkarna men imorgon röstas om vad FRA får/bör göra! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.