En dag i höstväder

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Höstsolen är så underbar när hösten ligger i luften.

Jag drog ut familjen i skogen och dick med ett extra barn (Anja) och vi gick till vårt favoritjakttorn där vi fikade lite choklad. Vidare hemåt via snötippen, Tvisslorna och upp på berget igen. Väl hemma så satte jag mig på verandan och slappade i solen stund. Härligt!!

Kvällen spenderades med lite Androidprogrammering.... gör det mest för att testa diverse olika mer eller mindre avancerade saker men mer om det senare....

Nu är det dags för en kopp te och sova. Imorgon tänkte jag faktiskt ta mig till jobbet för nu känner jag mig nästan helt frisk. Håller en föreläsning imorgon em.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: En dag i höstväder.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/976

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 11, 2009 10:17 EM.

Peter on Phone: Soligt idag! was the previous entry in this blog.

Temp in Luleå 1.0.8 - Android-utveckling is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.