Bra dag

| | Comments (2) | TrackBacks (0)

Börjar känna mig lite friskare nu även om jag är jättetrött nu på kvällen. Sömnig som en trötter, eller något.

Har kodat (se förra inlägget), satt 2.4kg fördeg på jäsning (ska bli 4.4kg imorgon och i sin tur bli 14 baguetter), satt på en ny surdeg (strax), bakat ca 50 kanelbullar, spelat en omgång Den Försvunna Diamanten (Oliver vann woohoo), läst för barnen och ska hinna med ett avsnitt av Heroes hade jag tänkt mig. Hann med en promenad till affären i höstrusket också.

Håller mig nog hemma ett par dagar till för helt frisk är jag inte. Svag feber och lite ont i händerna (men det kanske beror mer på för mycket tangentbord än sjukdom, vad vet jag?).

Tjillivipp på er!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Bra dag.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/962

2 Comments

Ont i händerna av allt bakande? ;)

Nä, det meste gör ju maskinen åt mig. Jag är lat ;)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 4, 2009 8:23 EM.

Lite Android-hackande was the previous entry in this blog.

Zzzzzzz..... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.