Zzzzzzz.....

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

Vaknade av väckarklockan 640 som vanligt men jag bara inte orkade ta mig upp ur sängen så jag låg kvar och halvslumrade. I alla fall kändes det som om jag halvslumrade för jag tänkte en del och drömde en massa. Vid 1100 kom frun och tyckte att det var dags att gå upp. Hupp. Var tog alla tid vägen? Vad trött jag är tänkte jag? 1130 kom jag ner för en kopp kaffe och lite brunch.

En fördel med att sova mycket är att jag känner mig mer fokuserad och produktiv (och kreativ). En nackdel är att halva dagen försvinner och man inte hinner med lika mycket. Vilket är bäst?

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Zzzzzzz......

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/963

1 Comments

Sova, helt klart. :-)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 5, 2009 3:26 EM.

Bra dag was the previous entry in this blog.

Mina fina barn! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.