iPhone 2.0

| | Comments (0)

Jag "fick" en iPhone 3G igår och har lekt lite med iPhone OS 2.0 (på 2G och 3G telefoner) och här är lite reflektioner:

  1. AppStore, innehåller massor med program, både gratis och program man måste betala för. Just nu finns 216 gratis program av vilka en hel del faktiskt är användbara. Jag återkommer med tips på bra program.
  2. Via AppStore, kan man ladda ner program, antingen på iPhonen eller via iTunes på datorn. Det senare är helt klart att rekommendera om du skall ladda ner mer än ett eller två program. De hamnar då i iTunes och laddas över när du syncar.
  3. 500MB är avsatt för program på iPhonen och det kan man tycker är mycket men det tar ganska snabbt slut. Ett av de berömda spelen är Super Monkey Ball och det tar 119MB.
  4. Sync och backup verkar ta väldigt lång tid, långt längre än tidigare versioner och den verkar ta backup på allt, dvs alla applikationer. 10-20 minuter verkar det ta om man har en fulladdad iPhone men jag vet inte om det beror på att jag har laddat ner en massa på telefonen via AppStore direkt på telefonen och om det kommer att bli kortare tid i framtiden.
  5. Generellt, verkar 2.0 vara ganska instabilt och jag har fått starta om mina enheter flera gånger. Symptomen är att program man laddat ner inte vill starta utan verkar crasha. Lösningen är att starta om hela OSet och då fungerar programmen igen. Detta uppkommer både på crackade och icke crackade enheter.
  6. På tal om crack, det går alldeles utmärkt att uppgradera till 2.0 och få sin gamla 2G iPhone att prata med ett icke orginal sim kort. 3G telefonerna är ännu inte helt upplåsta men det är nog bara en tidsfråga.
  7. Crackade spel har också börjar dyka upp. Det främsta är Super Monkey Ball som kom för några dagar sedan men även ett par andra verkar dyka upp.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 26, 2008 11:21 FM.

53.6KM was the previous entry in this blog.

Barnvandring is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.