Abisko Dag 3

| | Comments (0)

Idag gjorde vi en toppbestigning av Njulla. Vi fuskade och liften upp och ner så klart men det var en skön tur. Vi fick stressa lite ner eftersom när vi högst insåg vi att klockan var redan mycket och lunchen stängde 1400. Så vi "sprang ned" till liften, åkte ner och gick snabbt till lunchen direkt utan att passera gå, öhh rummet menade jag. Pytt i panna, hemmagjord, mums, mätta blev vi!

200807231224.jpg

Eter maten slappade vi lite och gick sedan ner till stranden och båda barnen badade två gånger, först i Torne Träsk och sedan i jåkken där Tovah byggde en simbassäng. Kallt men härligt tyckte de det var.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 23, 2008 12:26 EM.

Abisko Dag 2 was the previous entry in this blog.

Abisko Dag 4 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.