Abisko Dag 4

| | Comments (0)

Denna dag blev det en långtur. Vi tog liften upp och gick runt Njulla men en underbar lunch bredvid ett vattenfall. Det var sååååååå rofyllt och underbart. Totalt gick vi 15KM och Oliver gick ca 2KM nerför. Totalt rörde vi oss 16.9 men liften är 1.9KM.


200807231230.jpg
Vi var ganska trötta när vi kom tillbaka men efter en glass så var det fart i Tovah igen, var får hon all energi ifrån? Oliver var så duktig!

Det var en underbar tur och frågar man Tovah vad hon tyckte var bäst så var det den långa turen.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 23, 2008 12:33 EM.

Abisko Dag 3 was the previous entry in this blog.

Abisko Dag 5 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.