Tovah

| | Comments (0)

Jag hade tänkt låta detta vila lite men jag gick just förbi skolan (mellan möten) och jag blev ganska nedstämd när jag såg Tovah. Hon satt ensam högst upp på en snöhög och bara stirrade framför sig. Jag stod kvar och tittade för att se vad som skulle hända och hon satt sådär i säkert 5 minuter innan sakta åkte ner och gick bort till ruschkanan, åkte ner en gång sakta och sedan stod och tittade på andra större barn som kom dit för att åka.

Hemma har jag tyvärr sett en otrolig förändring i Tovah på enbart två dagar i skolan. I måndags morgon nästan sprang hon till skolan (du kanske märkte att vi kom dit alldeles för tidigt) och tisdag eftermiddag då var hon ganska apatisk, ont i magen, åt i princip inget och gick och lade sig självmant för tidigt. I morse var hon mycket trött och hade ingen aptit och släpade fötterna på vägen till skolan. Detta över loppet av två dagar!!!

Detta gjorde mig ganska nedstämd som ni säkert förstår och jag har kontaktat skolan igen. De skall ha haft ett planeringmöte idag gällande bland annat Tovah och jag ser med spänning fram emot vad de kom fram till.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 10, 2007 10:43 FM.

Evelyn was the previous entry in this blog.

Nya kläder? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.