Nya kläder?

| | Comments (1)

Man kanske skulle köpa lite nya kläder? De verkar ju ha en del "roligt" där ;)

Puss på er allesammans!

1 Comments

NEJ! Du publicerade spamlänken. Vi är så många som fått det där brevet. Jag kommer inte stödja en spammare.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 10, 2007 4:12 EM.

Tovah was the previous entry in this blog.

Oj vilken dag is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.