Smallpox 2002

| | Comments (1)

Såg just Smallpox 2002. Det är en doku-drama om vad som skulle kunna hända om en attakc med smittkoppor skedde i New York. En man smittar ett antal människor i New York och det sprids till hela jorden. Pandemin håller på i 2 år och 60 miljoner människor dör i en sjukdom som redan varit utrotad en gång. Filmen var skrämmande bra gjord av BBC. Som en riktig dokumentär som tittar tillbaka på vad som hänt och första 45 minuterna (innan det eskalerade totalt) frågade vi oss flera gånger hur vi kunnat missa detta. Nu när jag ser efter i albumet så var vi i New York när det var som värst och det var undantagstillstånd i USA!

jaja, skrämmande var den i alla fall. Se den om ni vill få er en tankeställare.

1 Comments

Såg den för ett tag sedan. Skrämmande är ordet.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 29, 2007 10:21 EM.

Musiksökning was the previous entry in this blog.

Utevcklingplaner och mål is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.