Musiksökning

| | Comments (0)

En trogen läsare påpekade att min fråga om vad vi gjorde innan Internet var barnslig och att massor med saker hände innan Internet skapades. Självklart är det så! Detta forum är ju bara en blog där man skriver vad som poppar in i huvudet. Av ala saker som uppfunnits sedan jag föddes 1971 så är i alla fall Internet det viktigaste som har hänt mig.

Men! Peppar! Ponera att du inte hade kunnat textraden, att du bara kunde melodin. Hade Internet kunnat hjälpa dig då? Och nej, att använda Marratech för att nynna melodin för en Ebba Grön-specialist räknas inte, du kan göra samma sak med en telefon! En sådan tjänst skulle man kunna ha nytta av, dvs. en sökmotor som givet en melodisnutt hittar artist och låttitel. Se där! En affärsidé! :)
Klart det är en affärsidé och som alla sådana så är det ju redan någon som gjort det ;) Midomi heter tjänsten och även om den nu inte fungerar på just smala Ebba Grön så funkar den hyffsat på andra mer main stream låtar.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 29, 2007 1:22 EM.

Skrivdag was the previous entry in this blog.

Smallpox 2002 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.