Skrivdag

| | Comments (0)

Idag jobbade jag mest hela dagen med att skriva på ett dokument och det var den trevliga sorten så det var skoj.

Hann med ett födelsedagskalas hos Kåre också. Grattis!!

Arbetsveckan som gick var fylld med möten och nästa även så, dock inte lika intensivt så då kanske jag får mer gjort även om jag känt mig mycket kreativ och inspirerad den senaste veckan!

Nu är det dags för att läsa några sidor och sedan sova. Läser del 1 av Terra Hexa, en ungsomsbok som är mycket bra och som handlar om en värld tusentals år från jorden dit människorna beger sig efter det går åt skogen här. De ligger nedsövda och en robotman är piloten. Mycket bra bok faktiskt!

God natt!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 28, 2007 10:00 EM.

Före Internet ? was the previous entry in this blog.

Musiksökning is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.