Simmande blod!

| | Comments (1)

Vaknade vid 830 och undrade om jag skulle jobba idag och efter litet moget överläggande med mig själv i sängen så kom vi fram till att det nog inte var dags att jobba idag så istället läste jag lite och sedan åkte jag och T och lämnade blod och sedan simmade lite.

Simma efter man lämnat blod? Ja det kanske inte är så smart och nu har jag ont i armen :) Kan man få ont i armen av blodbrist? Då borde man väl få ont i hela kroppen och inte bara i ena armen Strange....

Nu skall jag göra lite småsaker som tidrapportering med mera...

1 Comments

Efter ha levt med anemi x antal år kan jag nog våga uttala mig om saken. Det är troligtvis inte blodbristen som gör att du får ont i ena armen. Om det är armen de stack i så kan det vara lite ömt kring hålet i armen och därikring. Däremot kan man känna sig lite trött i kroppen och särskilt kroppsdelar som ansträngs, man får helt enkelt inte syre nog till musklerna. men det borde ju inte bara drabba en arm om du simmade.

Själv var jag och fick järninfusion idag, de sprutar järn (eller i alla fall Fe3+) rakt i i blodet på mig och armvecket och en bit från såret ömmar det och anstränger jag armen kan det kännas lite.

Ett stort plus till dig som ger blod, det är tacke vare sådana som ajg slapp och kollapsa otalt novermber 2005 då jag åkte in och fick transfusion pga lågt järnvärde.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 2, 2007 1:13 EM.

Fötter was the previous entry in this blog.

Segt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.