Oj vilken dag

| | Comments (1)

Började dagen med 1 mil promenad runt lulsundet efter jag lämnat T i skolan, såg Tovah på vägen som jag skrev om tidigare (tappade en massa energi pga det), hem, möten, planering, mat, full rulle ända fram till. Jobbigt att jobba med USA för då börjar alla möten vid 17 :)

Var lite seg under dagen men nu på kvällen är jag mycket piggare! Längtar till semestern dock. Skall bli skönt att få ligga på stranden och bara lata sig! De närmaste 10 dagarna är det 23-26 grader där. Precis lagom. Mums!

Tovah är nu officiellt sjuk! Det var nog därför hon var seg och hängig idag! Nu sover hon dock och jag skall äta ägg ångkokade i min riskokare :)

FILM TIME!

1 Comments

Jag hoppas att Tovahs ensamhet på kullen bara berodde på att hon höll på att bli sjuk. För jag hoppas att er kavata lilla dam slipper en repris på hur jag upplevde flera av mina skolår.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 10, 2007 7:24 EM.

Nya kläder? was the previous entry in this blog.

Begravning is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.