Tand

| | Comments (1)

Tovah tappade sin första tand idag och tandfén har precis varit och löst in den mot en guldpeng. Imorgon tappar nog Tovah en till. Det är där nere längst fram som kommit ut. Vad hon växer.....

Under dagen var vi ute och gick en bra runda i blåsten. Vi hittade dock en bra plats med lä för vår fika och när vi kom hem så blev det sushi som det brukas.

Satt och degade framför TVn hela kvällen med Ella Enchanted, Over There och Surface. Är trött och hängig eftersom jag skall vara opponent på ett pajseminarium till veckan för PhD på filfak. Har läst avhandlingen en gång och jag måste medge att jag har svårt att se vad som är nytt vilket gör mitt jobb som opponent svårt. Ser just nu inte alls fram emot att pajseminariet.

Igår hade vi trevligt med cigarrklubben. Vi åt lammstek och spelade en massa spel. Hacker, Frag, Ebay med mera.

God natt!

1 Comments

Isch....cigarr :(

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 9, 2005 10:38 EM.

Skatt! was the previous entry in this blog.

Cigarrklubben is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.