Cigarrklubben

| | Comments (2)

Tina tyckte "usch" gällande cigarrer när jag nämnde cigarrklubben men det Tina missade där var att namn inte alltid speglar innehållet och ibland till och med är lite raljerande och ironiska. För att förtydliga så har cigarrklubben inget med cigarrer och göra utan anspelar mer på gamla herrklubbar där gubbarna satt i ett eget rum och diskuterade världsliga saker (dvs kvinnor ;-) medans de rökta en cigarr och drack konjak.

Vår inkarnation av dessa herrklubbar går mer ut på god mat, gott vin och spel (coh kvinnor såklart ;).

2 Comments

*skrattar*
*andas ut*

tänk vad man slösar bort livet med att jobba igentligen, är det man föds till eller?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 10, 2005 11:01 FM.

Tand was the previous entry in this blog.

QTek 9100 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.