QTek 9100

| | Comments (4)

Min Treo650 har aldrig fungerat riktigt som den skall (hängningar är det största problemet) och jag funderar nu på en ny telefon! Qtek 9100 ser rätt ut och här är en mycket bra review. Den kommer till Sverige ca 28/10.

4 Comments

Men alla säger ju olika inle datum , jag blir gaalen! =) Vill ha den nu. Har förbiokat på http://WWW.NORRLANDSBUTIKEN.SE

Dustin säger 11/11 nu! Vad säger Norrlandsbutiken?

De har inget datum att ge, allt är lite luddigt, men men.

får min till veckan ja =)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 10, 2005 11:49 FM.

Cigarrklubben was the previous entry in this blog.

Lårben is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.