Nu fastnade jag framför datorn igen

| | Comments (0)

Man skall inte sätta sig vid datorn på kvällen :( Hade tänkt lägga mig tidigt men icke.

Idag är det sista stora målade och imorgon sätter vi upp listerna vilket betyder att vi kan ställa tillbaka möblerna i uterummet igen. Jippi!

var och lämnade blod idag så jag är lite extra trött. Tydligt brist i Luleå så alla Luleå bor gå och lämna NU.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 3, 2005 10:22 EM.

Tycker du att alla dessa was the previous entry in this blog.

KLARA is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.