KLARA

| | Comments (0)

Nu är vi äntligen (nästan) klara med uterummet. Satt där nere just i en timme och läste bok. Underbart! Vi fick upp alla lister idag och det blev såååå tjusigt! Alla i Luleå får komma förbi och ta en titt (och ni andra också förståss). Ett par bilder: utan möbler, soffsidan och matbordssidan.

Fler bilder finns i augusti albumet.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 4, 2005 9:52 EM.

Nu fastnade jag framför datorn igen was the previous entry in this blog.

Kalas is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.