Kalas

| | Comments (0)

Hej allesammans,

Som det brukar sig så fyller jag och Tovah år under sommaren och det måste ju firas. Detta år sammanfaller även kalaset med invigningen av vårt nya uterum, som om jag får säga det själv blev mycket bra :)

Proceduren är att vi alla som vill tar med oss något att grilla och dricka. Huset står för diverse tillbehör samt ett gäng smarriga tårtor och andra förhoppningsvis ätbara ting.

Den stora dagen är nästa lördag 13/8 och proceduren är att från 15 öppnar huset för sugna kalasprissar och vid ca 16 drar vi igång grillandet.

Platsen är som vanligt Granitstigen 12 och jag nås på 0706614567 och 0850555699 om ni går vilse.

Alla är hjärtligt välkomna inklusive tillbehör (SOs) samt barn och övriga tvåbenta kritter som inte passar in i tidigare nämnda kategorier.

Meddela gärna om ni kommer så jag vet hur mycket tårta och tillbehör jag skall planera in.

Välkomna!!!

-Peter

[Listening to: She said - Scooter - Age of Love (5:17)]

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 7, 2005 11:56 FM.

KLARA was the previous entry in this blog.

Porsterstek is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.