Vintern är här!

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Vilken härlig dag det varit. Vinter är här för fullt och och idag har vi välkomnat den ordentligt. Vi skottade (ja det behövdes ;)), åkte skidor, byggde snögrotta, hade snöbollskrig och rimmade under fullmånen för full hals. Härligt! 

Väl inne så hann vi med att silikona en läcka under vasken samt baka lussebröd. Mums vad goda de var. 

Under dagen var det flera roliga och trevliga samtal. 

Tack allesammans för en extra trevlig vinterdag! 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Vintern är här! .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2041

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 10, 2011 9:59 EM.

Kära snö! was the previous entry in this blog.

Livet är hårt mot de mjuka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.