Ta vara på dina vänner och nära och kära!

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Godnatt fredag, eller kanske god morgon lördag. Har ni sovit gott allesammans? Haft en skön fredagskväll? Haft en skön natt? En skön morgon kanske? 

Kom ihåg allesammans att leva här och nu. I morgon kan det vara för sent. 

Låt inte livet rulla på i ekorrhjulet utan hoppa av ibland och sätt er på en vacker plats och fundera över vad ni egentligen gör med det. Har ni gnistan kvar? Hittar ni äventyret i vardagen? 

Ta vara på de ni tycker om och glöm inte att visa och tala om det för dem.  

Ta hand om de människor som behöver tas hand om, för en dag så är det kanske du som behöver en hjälpande hand. Ge dem en kram när de ser ut att behöva det. Ge dem en komplimang.  Ge dem värme. Ta vara på dina vänner och kära.  

Nu skall jag i alla fall sova efter en intensiv vecka och fredagskväll i meditationens tecken. 

God natt eller god morgon och kram till alla som behöver det och vill ha det.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Ta vara på dina vänner och nära och kära! .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2046

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 17, 2011 2:11 FM.

"Bedömning av uppfyllelse av examensmål" was the previous entry in this blog.

Köksstök för bästa vännen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.