"Bedömning av uppfyllelse av examensmål"

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
"Bedömning av uppfyllelse av examensmål" är ett arbete som på något sätt inte platsar i mitt huvud. Det går liksom in genom ögonen men direkt ut genom tårna. Det slinker iväg och hjärnan börjar direkt tänka på annat. Försöker mig på att ta hjälp av Norah Jones och Jubla men det får får istället mitt sinne att vandra iväg i helt andra riktningar.... 

Tänk om man bode i Norrland och fick en riktig vinter. Man kunde åka skidor istället för att sitta här som en fet spindel ur en Tolkienbok. Men vänta jag bor ju i Norrland? vad är det som är fel? 

nej, efter denna korta eskapad in i sinnenas djupa brun så sliter jag upp mig i håret och vänder åter ögonen mot Word.... 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: "Bedömning av uppfyllelse av examensmål".

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2045

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 16, 2011 2:16 EM.

Härlig musik was the previous entry in this blog.

Ta vara på dina vänner och nära och kära! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.