Lugn i kropp och skog

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Idag var jag ute och knallade omkring i mörka skåneskogar med sällskap av en mycket skarp måne på himlen.  

Så skönt att få vandra omkring med sina egna tankar. Se öppna kalhyggen och skiftningar mellan olika typer av skog, vissa ljusa och andra mörka som natten. 

Nästan 1 mil blev det på stigar, vägar och på känn rätt ut i stiglöst land. Skönt i kroppen efteråt och känns så rätt att klampa omkring i kängor och mina Vidda. 

Skogen är så annorlunda från Luleå men det jag gillar bäst här i lilla byn är att man inte hör bilar. I Luleå hör man bilar var man än är tyvärr. Ljudförstörelse. 

Lugn i kroppen är skönt. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Lugn i kropp och skog.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2072

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 29, 2011 10:41 EM.

Köp inte fyrverkerier. was the previous entry in this blog.

Malmö is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.