God morgon, god dag, god kväll, god natt.....

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

God morgon alla morgonsurfare på livets våg! 

Har ni sovit gott? Sover ni kanske fortfarande? Vaknade själv för ett tag sedan och kan inte somna om tyvärr. Väckarklockan ska ringa om 75min (0700) så det känns ju lite onödigt att vara vaken nu, eller hur?!

I em börjar barnens jullov och det betyder att de sätter sig på ett tåg och åker söderut utan mig *sniff*. Kanske därför jag känner mig orolig. 

Eller så kanske det är den årligt återkommande känslan vid årets slut där jag medvetet och omedvetet funderar på vad jag egentligen åstadkommit det senaste året. Detta år har varit ganska konstigt med många nya saker att lära sig och då främst att lära sig leva ensam. Inte så lätt som det låter faktiskt även om det är skönt att vara ensam stundvis. Barnen är här varannan vecka och just bytena har varit lite tuffa. Att gå från ensam i huset till +2 barn plötsligt och sedan en vecka senare -2 barn.  Jag älskar min barn över allt annat..... 

När jag är ensam så har jag dränkt mig i arbete och andra saker att göra. Full rulle hela tiden för att trycka ner känslorna men det är bara en illusion. Samtidigt vill jag ju vara med barnen när de är hos mig och för att jämna ut arbetstimmarna så tar jag då kortare arbetsdagar vilket i sin tur betyder mindre plats i kalendern när folk vill boka in möten och då får jag skuldkänslor för det.  

Åhhh vad mycket känslor och tankar det snurrar i mitt huvud just nu. För lite sömn gör ju inte saken bättre...

God morgon, god dag, god kväll, god natt.....

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: God morgon, god dag, god kväll, god natt......

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2058

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 22, 2011 6:01 FM.

Året runt med Saltå Kvarn was the previous entry in this blog.

Avslappnad som en sjögurka.... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.