Flyg Peter, flyg.

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Goder morgon alla glada människor.  Under natten kom min vän snön tillbaka och gömmer nu all is på vägarna. Allt är vitt och vackert igen. Det blåser lite där ute men det ska väl inte stoppa en från att ta en lång promenad i skogen. 

Ut och röra på sig bör man annars dör man! -Men jag kommer ju att dö (antagligen) ändå?? Men gör det för endorfinerna då tjockis. Ut med dig. 

Ikväll blir att flyga iväg över himmelen. Att sätta sig i stålkorven och bidra till utsläppen. Fy på mig. Alternativet är ju att åka tåg men set vet vi att set inte går att lita på. Imorgon däremot blir det ca 8 timmars resande över 5 tåg. i stålkorven kan jag passa på och njuta av lite Internetfrihet men den kommer att successivt försvinna under 2012 när även SAS inför Internet på sina korvar. 

Flyg Peter flyg, och Peter flög. Han flög genom natten, över stad och vatten. Han flög till Sveriges ände, 1145 km bort där livet vände. Två flyg han flög för att komma till lilla kära mamma. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Flyg Peter, flyg. .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2068

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 27, 2011 8:37 FM.

Recept: Peters mangold och potatissoppa was the previous entry in this blog.

Vara här och nu i Skåne is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.