Dagens skitprodukt!

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

För ett tag sedan fick jag en baguetteplåt i present av frun och idag tänkte jag inviga den. Ser ju fin ut och den ska enligt beskrivningen ha en beläggning så att inte bröden ska fastna? Tror ni det fungerade? NÄÄÄÄÄ. F**K! J***A S**T! Hur kan de ens sälja något sådan. De fina bröden (för visst är de fina?) gick i total symbios med plåten och då menar jag verkligen att de har gått i symbios. De SITTER FAST!

helvetesplat_20100828.JPG

Ps. Någon som vill köpa en baguetteplåt? Jag har en till salu!

Uppdatering: Jag hade två baguetter som gräddas till så jag smörjde plåten med lite olja och gräddade på vilket gav ett mycket bättre resultat. Ska kanske ge denna plåt en chans till ;)

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Dagens skitprodukt!.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1453

1 Comments

Tack! Men nej tack.

Lite bröd kan du dock skicka. ;-)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 28, 2010 5:22 EM.

Brist på bröd was the previous entry in this blog.

Dagens bakverk is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.