Dagens bakverk

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Jag svängde ihop lite (6 st) surdegsbaguetter som fick mycket bra betyg av familjen, 4 instanser av Peters mörka samt frun kastade ihop en god kaka på röda vinbär (tack grannen!!). De mörka har vi inte smakat på ännu men de ser goda ut och luktar väldigt gott!


morkt_20100828.JPG

Här är det mörka. Jag tycker det är extra viktigt att man skär brödet lite fint innan man gräddar det. Det ser så mycket mer aptitligt ut då, eller hur?


baguette_20100828.JPG

Våra baguetter som blev väldigt lyckade fastän jag hade problem med baguetteplåten! Notera igen hur "vackert" de är snittade innan gräddningen ;)


kaka_20100828.JPG

Johannas mycket goda kaka. En fin blandning av syrlighet och sötma.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Dagens bakverk.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1454

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 28, 2010 7:32 EM.

Dagens skitprodukt! was the previous entry in this blog.

Abisko augusti 2010 dag 1 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.