Sova 15.5h

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

God morgon allesammans!

Vid 1230 drog jag upp mig ur sängen och då hade jag sovit och slumrat i 15.5h. Känner mig inte trött just nu men dock apatisk. Ska göra mig en kopp kaffe och titta lite på TV.

En tråkig bieffekt av att vara sjuk är att man fel på smaklökarna så alltid smakar fel. T.ex. hur kan russin smaka "fel"?

Ont i händerna har jag också så jag kan skriva på tangentbordet....

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Sova 15.5h.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1008

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 2, 2009 1:13 EM.

Sjuka familjen was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Brinner ekologiska ägg? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.