Sjuka familjen

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Denna vecka har vi haft höstlov (eller i alla fall barnen) och självklart så ska vi få höstförkylning*. Först var Tovah sjuk och sedan kom Oliven med feber följt av Johanna och igår började jag bli sjuk. SUCK!

* Om detta är förkylning eller baconfeber delar inte jag och frun lika åsikt om. Jag tycker det känns som en helt vanlig förkylning men frun tycker det är baconfebern. Jaja, vad spelar det för roll om ett år när vi har nästa influensa här. Undrar vad den kommer att heta? Drakblodssjukan kanske?

Jag tror på förkylning och säger bar en sak till "pling pling pling"!0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Sjuka familjen.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1007

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 1, 2009 11:43 FM.

Peter on Phone: Barnen har byggt en koja en trappen :) was the previous entry in this blog.

Sova 15.5h is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.