Säljes: Rancilio Rocky utan dosator

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Jag känner att det är dags att uppgradera min kvarn och undrar om någon är intresserad av en begagnad Rocky utan dosator? Denna kvarn anses av många vara den bästa instegskvarnen för hemma-baristan!

Den är mindre än 3 månader gammal (togs i drift 20/7 i år) och kostar idag ny 2795:- hos Kaffegrossisten. Kvarnen är rengjord 4 gånger sedan den togs i bruk.

Vid bra bud ingår även en extra bönhållare och en ny graderingstejpsremsa. Kvarnen finns i Luleå men posten är duktig på att skicka paket (för det mesta ).

Skicka bud via email till peter(at)parnes.com.
0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Säljes: Rancilio Rocky utan dosator.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/979

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 14, 2009 7:21 EM.

Stort steg bakåt för IPRED-förespråkarna men imorgon röstas om vad FRA får/bör göra! was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Sushi lunch idag på Gennys is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.