På väg till Stockholm

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Sitter på planet till Stockholm och beundrar utsikten. Det var ovanligt klart idag och man ser till och med lite fjäll.

Jag känner fortfarande smaken av de två espressos jag tog innan jag åkte i morse och det är så man blir sugen på en till. Får prova något av de olika ställen som rekommenderas på riktigtkaffe.se. Drop Coffe t.ex. De flyttade tyvärr sin koppning från den vanliga tiden på onsdagar till torsdag vilket var lite tråkigt för då missar jag den. Hade sett fram emot att få vara med på en riktig koppning.

På programmet står ett par studiebesök och spånande runt framtida projekt under tisdag och onsdag och på torsdag och fredag ska jag åka till ett slott utanför Stockholm och prata om framtida utlysningar från VINNOVA.

Har nu jobbat en en dryg vecka och jag tar det lugnt, en dag i taget utan att stressa upp mig. Skönt att inte tvingas ha kvällsmöten och att ha friheten att jobba med det jag vill.

Den 17/9 bär det iväg till Abisko. Jag tar med mig båda barnen och jag fick även med mig två kollegor från LTU vilket är extra trevligt.

Som ni märkt så är jag inte så aktiv här på bloggen längre utan det blir mest microbloggande via Twitter, Bloggy och Facebook. Följ mig där om ni vill veta vad som händer.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: På väg till Stockholm.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/872

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 1, 2009 10:22 FM.

Recept: Bagels was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Vilse i pannkakan, IGEN? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.