Tankar

| | Comments (1)

Diskmaskinen låter svagt. Vindstilla ute. Lite molnigt så det är lagom dunkelt ute.

Ensam på nedervåningen. Ljud från barnen som borstar tänderna. Svag smak av en Fransk Espresso rostad kaffeböna i munnen inklusive lite bönsmulor.

Köket är städat. Huset är städat. Glasdörren står fullt öppen.

Senaste omgången biscotti (denna gång med choklad, apelsin, citron och mandel) står på svalning.

Storhandlat med familjen på Storheden. Expresscyklat till stan för att köpa kaffe (1/4 Monsun Malabar, 1/4 Inferno, 1/4 Fransk Espresso, rostad lokalt i Sunderbyn och luktar mycket gott). Totalt 28km cyckling varav 8 med mycket tung last.

Skruvat upp den sista fönsterfoderplankan för den här gången.

Lagat en massa god mat som skall konsumeras över den kommande tiden.

Provat Gevalias Monsun Malabar hela bönor. Det var inte gott. Det duger men inte mer.

Ska läsa för barnen.

Ska ta mig en röd cappuccino.

Trött. Skönt. Njuter.

1 Comments

Låter som du haft fullt upp idag.

Njut på under kvällen!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 24, 2009 8:48 EM.

hej hej was the previous entry in this blog.

Red Cappuccino is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.