Red Cappuccino

| | Comments (0)
Jag brukar göra en god mjölkdrink som passar fint när man vill mysa lite precis innan man sover, en Red Cappuccino (mitt namn trodde jag men företaget som säljer Red Espresso verkar ha samma sak).

Jag gör en rejäl trippel espresso på vanligt malet roiboos te som man köper i vilket te-affär som helst. Två teskedar med råge i ett dubbelfilter. Jag tampar det först men tror inte det gör någon större skillnad eftersom det är så grovt och torrt (jämfört med nymalet kaffe). Sedan häller jag på ett fint cappuccino-skum med varm mjölk (ja som en vanlig cappuccino efter var drickares egen smak).

Väldigt gott faktiskt och mycket avslappnande!! :)

Någon mer som provat detta?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 24, 2009 10:39 EM.

Tankar was the previous entry in this blog.

Biscotti - Italienska Skorpor is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.