Cykla

| | Comments (1)

Oj vad det är varmt och kvavt idag. Vi hade lite ärenden att utföra så vi satte iväg på cyklarna och cyklade ner till stan. Oliven pinnade på bra men han gav upp efter 2 km för han orkade inte mer. Nere på stan var det FULLT med folk och efter ett besök hos Röda Korset (garn), hantverksaffären (mer garn och virknål) samt Roasters (råkaffe) så lämnade vi alla tuister och lulebor som orkar vara inne bland betongen!

Nu är det dags för lite lunch och sedan ska vi vara barnvakter!!


090727 - 1.jpg

En cooling och en sötnos! Vem är vem?

1 Comments

Tack så mycket! :-)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 27, 2009 2:32 EM.

Göran Öberg nästan 40-år was the previous entry in this blog.

Rosta kaffe i ugnen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.