Min cykel

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

En läsare undrade vad jag har för cykel. Det är en Scorpion tillverkad av HP Velotechnik i Tyskland och svensk återförsäljare är Jary. Den modell jag har är lite äldre utan framdämpning men underbart skön ändå. Med extra utrustning som belysning, bättre däck, andra bromsar etc. så landar priset på drygt 35 ksek. Min har totalt 81 växlar (3*9*3) men framväxeln använder jag mycket sällan.

Om jag skulle köpa en ny idag skulle jag köpa en Scorpion Fs istället och jag skulle köpa bättre bromsar än de jag köpte tidigare. Jag har försökt övertala frun att ta över min så jag får köpa en ny men hon tycker min är för låg och vill ha en 2-hjulig istället.Jag har även en Spirit till salu om någon är intresserad.


Om någon vill prova dessa cyklar så är ni mycket välkomna hem till mig på Granitstigen 12.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Min cykel.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/786

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 10, 2009 6:18 EM.

Scouter was the previous entry in this blog.

Scoutdag is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.