What now?

| | Comments (0)

Jahopp! Nu är det jullov i 2.5 veckor. Vad skall man göra nu då när man inte får jobba? Jag längtar redan tillbaka. Arbetsnarkoman? Kanske det men det är lätt att det blir så när man gillar vad man gör. Programmera är skoj!

Men vad skall jag göra då? Kanske bygga ihop datorn där uppe och rensa lite foton på stora skärmen? Det var ju ett tag sedan jag lade upp några nya bilder!

Sedan måste vi skotta uppfarten så vi kan få vår glasvägg och fönster levererade från Beijers. Kan ju inte låta dem stå där för evigt. De kanske vill ha pengar för dem också! Vi får ta en promenad dit i morgon och ta en titt. Jag hade hoppats att all snö skulle smälta bort under de kommande dagarna i värmen men tyvärr så försvann värmen och bara ca hälften av snön han smälta!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 19, 2008 6:38 EM.

Peter on Phone: was the previous entry in this blog.

Kiva igen! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.