Tunerec

| | Comments (0)

Nu har det kommit ännu en "lyssna på all musik" tjänst, TuneRec. Den bygger på att den "spelar in" musik som sänds från olika internetradiostationer. Den spelar alltså inte in utan lägger till låtarna till ditt konto så fort det skapas. Dvs du måste vänta på att en låt har sänts innan du kan lyssna på den vilket leder till att initialt så finns inga av de populära artisterna som finns med på top-10. T.ex. så har de Madonna som exempel i sin demovideo och jag tänkte att det var ju en bra låt att börja med men det gav noll träffar. DN skriver mer om den nya tjänsten.

Tjänsten är helt web-baserad till skillnad från Spotify där man måste installera en klient lokalt. TuneRec skall vara annonsfinansierad och de har avtal med STIM så att artisterna skall få sin ersättning. Än så länge har jag inte fått höra någon reklam.

Spotify känns mer polerad än TuneRec men de lär nog komma upp på samma nivå snart. Spotify har ju fördelen att det finns mer tillgängligt från början och sedan tycker jag det verkar som om Spotify streamar i högre kvalitet än TuneRec. Hittar dock inget om format.

Båda tjänsterna har sluten beta just nu men på TuneRec fick jag en inbjudan direkt jag registrerade mig och hos Spotify har jag två inbjudningar att dela ut.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 21, 2008 10:51 FM.

Johanna fyller år! was the previous entry in this blog.

God natt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.