Sova kan man göra när man är död,

| | Comments (1)

eller hur?

Somnade till slut vid fyra och väckarklockan ringde åtta! 4 hela timmar och jag känner mig ganska pigg ("ganska" kan vara relativt :)).

Idag börjar Luleå Kalaset och Tovah skall gå i circusskola. I morgon skall jag jobba lite, det är hemvändarträff i Kulturens Hus och jag skall prata lite om att jobba på Google.

1 Comments

Då kanske vi ses i stan då. Vi skall strax fara in. Mina barn var oxå sugna på cirkusskola. Själv vil jag se Ostindienfararen.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 31, 2008 9:32 FM.

God morgon! was the previous entry in this blog.

USA iStore is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.