Slumpcykling

| | Comments (0)

Ta en dos trött Oliver, en cykel, en lagom energifull pappa och ett barns vilja om hur man skall svänga så kan det bli något så här:

200807291922.jpg

Jag och Oliven cyklade 40 KM i lagom slött tempo i värmen. Total cykling idag 48.3KM.

På förmiddagen hade vi tänkt oss lämna blod men så blev det inte för i värmen och semestern var vi övertygade om att det var onsdag idag men det är ju faktiskt tisdag (eller hur?). Vi kom till blodgivning 1215 och de stängde 12 på tisdagar istället för att öppna 1200 som på onsdagar. Vi får se om vi orkar oss dit i morgon istället.

Nu blir det strax dags för mumsigt nybakad bröd. Hemmagjort så klart!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 29, 2008 7:30 EM.

Varmt !!! was the previous entry in this blog.

iPhone spel is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.