Packdag

| | Comments (0)

Nu är det dags att packa. Jag skall strax cykla till Coop med Oliven och handla lite proviant för fjällen (== blöjor! :)) samt köttfärs så vi kan göra de obligatoriska hemmagjorda köttbullarna vi skall mumsa på på tåget så som sig seden sig bör.

Min sov har fått sin första nojja, han vägrar ha hängslebyxor på sig. Det skall vara vanliga långa byxor eller i värsta undantagsfall kortbyxor. Idag skrek han säkert i 30 minuter för att han var tvungen att ha hängslebyxor på sig.

Nej nu skall jag iväg och handla! Ha det bra!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 16, 2008 11:47 FM.

Abisko, ett paradis på jorden was the previous entry in this blog.

Cykteltur till Coop is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.