full och go

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Ja så sitter man här, eller ligger är kanske rätta ordet och är alldeles full och go. Full? Ja full med sushi. Sushin blev extra lyckad idag. Futo-maki (stock rulle) med sparris, philla, rostade sesamfrön och "bränd" lax utanpå var extra gott. Med bränd menar jag att man snabbgrillar den med en liten gasolbrännare. Smarrigt värre! Och blod lämnade vi också och istället för blodspengar så tog vi trisslotter istället men vi inget på 4 lotter. Svenska spel blev nog glada dock.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: full och go.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/478

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 30, 2008 6:59 EM.

Duktig medborgare was the previous entry in this blog.

Sushiporr is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.