Cykla!

| | Comments (0)

Cykla är härligt! Blev en liten runda på 30.75 KM idag för att att köra in mina Scorchers. Har har lite problem att få tag på 40-406 slangar så jag har inte kunnat byta förrän idag. Min langare Janne fixade fram slangar åt mig. Tack Janne!

Det blev nästan 20 KM längre runda men jag sansade mig och vände tillbaka strax efter Gäddvik när jag var påväg till Avan för att ta färjan över där. Det får bli en annan runda till helgen kanske.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 10, 2008 11:13 EM.

Depeche Mode was the previous entry in this blog.

God natt! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.