Stockholm again again again again again......

| | Comments (0)

Nu är jag ute och reser igen, Stockholm igen men bara en kort resa. Åkte ner idag och åker tillbaka i morgon vid lunch. Idag på eftermiddagen var jag intervjuad av pressen igen, IDG.se och IT24.se (kommer i mellandagarna antagligen).

Man blir trött av att resa ner så här men i morgon får jag i alla fall lite sovmorgon, planet tillbaka går först 1110.

Var hos läkaren i fredags och de har inte hittat något fel alls på mig., inget fel på blod, ingen glutenallergi, ingen cancer, inget konstigt alls. Vi pratade en del och kom fram till att det kanske var stress och vi vänta och se vad som händer.

idag fick jag mig sushi till lunch, Sushi King är bra för lunch sushi!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 11, 2007 6:27 EM.

Julmeny på Kyrkbyns Kök och Matsal was the previous entry in this blog.

Packa is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.