Tält

| | Comments (0)

Tälta är skoj! Vi har länga pratat om att ta en liten minisemester och tälta. Jag har dock dragit mig lite för det eftersom det blir lätt obekvämt när man skall sova. Igår blev det dock en liten kompromiss och vi satte upp tältet 1 meter från huset och sedan gjorde vi lunch i tältet. Det blev stekt prinskorv och pulvermos tillredd på vårt lilla gaskök. Det var jättemysigt och vi spenderade hela eftermiddagen i tältet och det blev kvällsmat där också. Godis, spel, te med mera blev det och Tovah sov till och med i tältet. Hon somnade vid 2030 och sov till 6 då hon gick upp (hon brukar sova till 7 eller 8 i vanliga fall). Hon hade dock sovit på lite kvarglömda saker så det var lite knöligt :) Mysigt och skoj var det i alla fall. Och fjällväder var det också, mulet och lite småregnigt och det gjorde upplevelsen extra trevlig.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 8, 2007 2:49 EM.

Mickey Blue Eyes was the previous entry in this blog.

Mer bilder åt er! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.