Mickey Blue Eyes

| | Comments (1)

Såg just Mickey Blue Eyes med Hugh Grant. Mycket rolig film som jag nu sett för 4:e gången (tror jag). Man blir riktigt glad av att se den och jag tänkte fixa ihop ett Hugh Grant bibliotek för han har gjort flera man blir glad filmer. Såg fyra bröllop och en begravning på planet till USA. Ahh, den kan man se hur många gånger som helst.

Förresten, jag fyller år imorgon! Så det så!

1 Comments

Grattis i efterskott!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juni 25, 2007 10:51 EM.

Sommar was the previous entry in this blog.

Tält is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.