Ström, ström, strömmeliström

| | Comments (1)

Haha på er. Jag har ström men det kan ni ju inte läsa eftersom ni inte har ström :) Just nu är det 270.000 hushåll i Sverige som inte har el. Min mamma har ingen el och hon har fått ett stort träd över staketet. Pratade just med henne och då var hon och Håkan på en promenad för att titta på mörkret i byn (Tyringe alltså).

Det blev inget Nautilus för mig, dock en promenad runt Björsbyn (mellanlånga trippen) och det var helt perfekt väder för att vandra omkring i världen. Underbart!

I morse läste jag ut en bok igen, Glastornen av KG Johansson. Det är en ungdomsbok men som dessa oftast är mycket bra. Denna kändes inte alls som en ungdomsbok utan mer som en fantasy book för vuxna. Försök inte ta reda på vad boken handlar om utan läs den bara för detta är en typisk bok som kommer att överraska. Man vet inte ens när den utspelar sig i tiden när man börjar men det blir klart för en under läsningen (flera gånger faktiskt!). Mycket bra bok som får en att tänka lite också på hur vi människor faktiskt är mot varandra och mot vår omgivning och vår kära lilla planet.

Nu blir det nog en ny ungdomsbok, Demonen av Ard, 3:e boken i sagan om landet Rand.

Mamma påminde mig om att jag inte skrivit någon rapport om vad som händer med Tovah. I fredags var vi och träffade Tovahs 6-årsfröken och skolfröken och det kände bra efter vi hade pratat med dem. Det stora problemet är att årets 6-årsgrupp är väldigt liten mot att förra årets grupp är mycket stor. Dvs det finns många ettor just nu (Tovah är nolla) och de har svårt att ge den extra hjälp Tovah skulle behöva i ettan. Istället kommer 6-årsfröken att hjälpa till mer med Tovah eftersom hon har färre barn helt enkelt plus att de skall prova att ha med Tovah på en del lektioner.

Fick höra en del roliga saker om Tovah, t.ex. när andra barn har logiska problem att lösa (de skall lösa uppgifter) så kommer de alltid till Tovah som då snabbt och enkelt löser dem åt dem. Kanske inte så pedagogiskt för de andra barnen. Tovah sitter gärna kvar och fortsätter att lösa fler problem och hon är mycket bestämd i vad hon vill och inte vill göra i skolan. Sedan fick vi reda på att Tovah alltid sitter kvar mycket längre än alla de andra barnen vid lunchen och sitter där och äter ensam och Tovah säger att det är för att hon är så hungrig. Fröken trodde mer det var att hon satt och filosoferade helt enkelt och tycker om att göra det. Bottom line är att vi inte skall oroa oss tyckte skolfröken :) Kändes i alla fall mycket bättre efter mötet än tidigare i veckan.

1 Comments

Jag läser - alltså har jag ström. Däremot var det sämre med den saken på Göteborgs Central för jag kom inte i väg till Stockholm som planen var. Så jag fick åka hem igen ;-(

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 14, 2007 5:43 EM.

Glasögon igen was the previous entry in this blog.

Länkar till affärer is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.