Pension

| | Comments (0)

Igår fick jag tummen ur och tittade över mitt pensionssparande vilket ju inte var så uppiggande. Nu kanske det blir lite bättre. Lade in PPM hos Avanza där man får en bättre översikt över vad man har.

Visste ni förresten att PPM bara gör max 40000 transaktioner per dygn. Går det över det så skjuts det över till nästa dag. Det tycker jag är lite lustigt då allt sköts av datorer i vilket fall som helst.

Sedan tog jag tag i min tjänstepension också. Den ligger hos SEB och vilket otroligt dåligt gränssnitt SEB har jämfört med Avanza. Man får ingen översikt alls över fonderna man kan välja så de slutade med at jag tittade på Avanza för att välja fonder hos SEB. Skall det vara så?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 5, 2007 12:15 EM.

Chocolat was the previous entry in this blog.

Gullig is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.