Chocolat

| | Comments (1)

NU har vi sett klart "Chocolat" (Lasse Hallström). Vilken underbar film. Man blir alldeles på gott humör av att se sådana filmer. I morgon kanske det blir Delikatessen?

1 Comments

Köpte den för länge sen och sett den många många ggr....när jag såg den på bio blev jag chokladgalen :)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 4, 2007 10:12 EM.

Glasögon was the previous entry in this blog.

Pension is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.