A Good Year

| | Comments (0)


"A Good Year" (Ridley Scott)

fick avluta en underbar dag. Filmen handlar som en aktiemäklare som ärver sitt barndoms sommarställe i Frankrike, träffar kärleken och ger upp sitt gamla liv för att göra vin. UNDERBAR film. Jag har alltid drömt om att lämna det hektiska livet bakom sig och leva i sus och dus på något varmt ställe utan Internets stress. Det är bara några problem med det, jag måste ju ha ganska mycket pengar och jag vet inte om jag skulle överleva utan Internets stress. Fast jag har ju en del pengar redan och stessen kan jag kanske leva utan? Vad tror ni? Man kanske skulle hyra ett "chateau" i Frankrike och bli uppassad där i två veckor? Hmm kanske det....

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 1, 2007 11:20 EM.

Gott nytt år! was the previous entry in this blog.

Fötter is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.